CÔNG TY BÁCH CƯỜNG

Hotline: 091 39 717 39
Tiếng Việt English
Hotline: 091 39 717 39
MENU
Máy đột cnc amada pega 345
Máy đột CNC pega 357
May đột CNC pega 357 , year 1990
58 stations( 02 A/I)
Control: fanuc O4PC
Máy đột CNC pega 357

Máy đột CNC pega 357

May đột CNC pega 357 , year 1990
58 stations( 02 A/I)
Control: fanuc O4PC
Máy đột CNC pega 357
May đột CNC pega 357 , year 1990
58 stations( 02 A/I)
Control: fanuc O4PC

Sản Phẩm Chính

Hỗ trợ trực tuyến
Hotline:
091 39 717 39
Mr Hùng
Điện thoại: 091 39 717 39